Het verdienmodel

De waardevermeerdering per hectare wordt verkregen door:
  • aangrenzende percelen te kopen en zo tot grotere percelen te komen,
  • grond- en opbrengstverbetering in samenwerking met onze pachters,
  • stijging van de algemene grondprijs door de tijd, vooral nu door voedselschaarste, welvaartgroei, inflatiegevaar, klimaatsveranderingen en groene energie,
  • stijging van de EU subsidies in Roemenië naar het Europees gemiddelde,
  • extra stijging, omdat het prijspeil in Roemenië een inhaalslag maakt en toegroeit naar het Europese gemiddelde.
Verdere schaalvergroting door inleg van derden biedt een aantal voordelen:
  • het delen van kosten,
  • de mogelijkheid om verder te professionaliseren,
  • het verder 'aaneenkopen' van percelen,
  • meer uitwisseling van deskundigheid, netwerk en capaciteit in de grotere groep van investeerders.
Daarom zijn de aandelen nu gecertificeerd en worden ze uitgegeven door de Stichting Administratie Kantoor Frisian Investors. Op deze manier kunnen andere investeerders mee ondernemen met de oorspronkelijke ondernemers door ook certificaten te kopen, zodat verder geïnvesteerd kan worden.