People (sociale pijler)

De sociale pijler van duurzame landbouw houdt in, dat Frisian Investors B.V. bij het bedrijven van haar landbouwactiviteiten wil bijdragen tot een sociale stabiliteit van de maatschappij. Dit houdt in dat ze haar (ingehuurde) personeel en hun gezinnen een zodanig inkomen geeft, dat die een leefbare toekomst tegemoet zien. Daarnaast geeft ze als werkgever personeelsleden kans zich te ontwikkelen door scholing aan te bieden.

Deze sociale pijler geldt niet alleen voor personeel, maar voor iedereen waarmee Frisian Investors B.V. zaken doet. Hierbij kan gedacht worden aan Roemeense pachters, die graag advies ontvangen van westerse agrariërs. Verder is de praktijk dat deze pachters soms weinig financiële slagkracht hebben om bijvoorbeeld kunstmest te kunnen kopen en te strooien. Frisian Investors B.V. schiet hun dan kapitaal voor, zodat ze een hogere productie kunnen halen en zo voldoende inkomen genereren.

Terug naar duurzaamheid

LandAgra
Verdienen
Duurzaamheid
People
Planet
Profit
Nieuws
Laatste nieuws
Media
Contact