Profit (economische pijler)

De economische pijler van Frisian Investors B.V. houdt in dat ze naar rato voldoende voedsel blijft produceren voor deze en toekomstige generaties. Dat betekent dat ze een eerlijke prijs voor haar producten vraagt, zodat investeerders een redelijk rendement op hun investering ontvangen en het bedrijf genoeg cashflow kan genereren. Dit wil niet zeggen dat Frisian Investors B.V. niet efficiënt werkt, integendeel, maar in haar efficiëntie houdt ze het toekomstig perspectief scherp in de gaten. Zo kan de geplande ruilverkaveling een impuls aan de bedrijfsvoering geven, zodat de productie stijgt, zonder dat schade aan het land wordt gedaan.

Terug naar duurzaamheid

LandAgra
Verdienen
Duurzaamheid
People
Planet
Profit
Nieuws
Laatste nieuws
Media
Contact