Duurzaamheid

Frisian Investors B.V. wil duurzaam werken in de landbouw. Dit betekent dat haar activiteiten erop gericht zijn, zowel de generatie van nu, als de toekomstige generaties, in hun behoeften aan voedsel (en energie) te voorzien.

Frisian Investors B.V. wil deel uit maken van een duurzame samenleving, waarbij de sociale, de economische en de ecologische pijlers geïntegreerd worden tot een geheel. Alle drie zijn even belangrijk. Dikwijls worden deze pijlers ook aangegeven door de drie P’s:

People

Planet

Profit

LandAgra
Verdienen
Duurzaamheid
People
Planet
Profit
Nieuws
Laatste nieuws
Media
Contact